Sekhem Seichim Reiki

To je jedna od frekvencija energije Izvora koja označava MOĆ i SNAGU. Ima blisku poveznicu sa Boginjom SEKMET. 

 

Dolazi od Egipatske riječi „Sekhem“ poznate kao SKHM, Seichim ili Seichem.  Simboli ove močne iscjeljujuće tehnike pronađeni su na stranicama Velike piramide u Gizi. 

Seichim je predivan način povezivanja sa energijom Božanske Majke i put ka dubljoj samorealizaciji i osnaženju. Ova vrsta energije balansira i preslaguje YIN aspekt našeg bića na svim nivoima: fizičkom, emocionalnom, mentalnom i spiritualnom. Na taj način se povečava esencijalna životna sila koju nosimo u sebi, tako da postepeno uzemljujemo sve više ljubavi i svijetla. 

Seichim se često koristi zajedno sa Usui Ryho Reikijem. Ako klasični Reiki  doživljavamo kao veliko bijelo Božansko svijetlo, onda je Sekhem Seichim ofarban bojama spektra duge. Oba Reiki sistema su komplementarna i rade paralelno na različitim razinama.

Uz simbole Usui Reikija upotrebljavamo i glavni simbol Sekhema kako bi se više povezali sa majčicom Zemljom i pojačali protok energije u sistemu. Oba sistema uklanjaju duboke blokade, koje kada se uklone, omogućavaju osobi da poboljša svoje stanje te da poveća snagu i vitalnost. 

Sekhem Seichim Reiki ima pet osnovnih  i pet dodatnih simbola.

1. Simbol donosi jedinstvo u fizičke, emocionalne, intelektualne i duhovne aspekte bića.

2 .Simbol: Vječnost. Pojačava protok protok energije kroz Božanski aspekt Yin i    Yang.

3. Simbol: Pojačivač. Pojačava sve ostale simbole i zaključuje ih.

4. Simbol: Vrata duše. Pojačava i širi fizički, emocionalni i duhovni aspekt ljubavi.

5. Simbol koristi se kod usklađenja i otklanja stare programe.

Dodatni simboli: Za samorealizaciju punog potencijala; za buđenje svijesti; za  neograničenu unutrašnju mudrost; za otklanjanje dualnosti i balansiranje Yin i Yanga; za ujedinjenje višeg i nižeg Ja.

Sekhem Seichim Reiki može se raditi samostalno i u kombinaciji sa  drugim Reiki sistemima i energijama.

 

Preduvjet za Sekhem Seichim Reiki je Usui Reiki Majstor/Učitelj

 

Inicijacije  uživo i na daljinu.

Certifikat i uputstva za rad.