Ascension Reiki - Reiki Uzašašća

 

REIKI UZAŠAŠĆA je, kao i mnoge danas poznate vrste Reikija, proizašao iz bazičnog učenja široko poznatog Usui Reikija.

Reiki Uzašašća potpuno nas stapa sa anatomijom našeg Višeg Ja. Prvih osam inicijacija/simbola povezuje nas sa osam anatomskih djelova našeg Višeg Ja, dok nas deveti simbol potpuno stapa sa njim. Deseti završni simbol nas povezuje sa  Svetim Srcem i stavlja nas u službu Božanske Ljubavi. 

Prvi stupanj Reiki Uzašašća inicira fizičko tijelo. Omogućava nam da na svjesnom i nesvjesnom nivou radimo sa Reiki energijama u cilju samoiscjeljenja i osobnog razvoja.

Drugi stupanj Reiki Uzašašća inicira mentalno tijelo. Omogućava nam da radimo na kolektivnom svjesnom i nesvjesnom. Sa ovim stupnjem šaljemo iscjeljenje na daljinu. 

Treći stupanj Reiki Uzašašća inicira emocionalno tijelo. Omogućava nam da radimo sa Reiki energijama na svjesnom i nesvjesnom kozmičkom nivou. Isto tako nas priprema da postanemo Majstor/Učitelj trećeg stupnja Reiki Uzašašča.

Četvrti stupanj Reiki Uzašašća otvara prvi portal-čakru poviše glave što nam omogućava energetski protok kroz astralno tijelo te nas otvara za iscjeljenje i osobni rast. Ovaj stupanj također integrira energije fizičkog, mentalnog i emocionalnog tijela.

Peti stupanj Reiki Uzašašća otvara nam drugi portal iznad glave.To omogućava Reiki energijama da struje kroz mental u svrhu iscjeljenja i osobnog rasta.

Šesti stupanj Reiki Uzašašća otvara nam treći portal iznad glave što omogućava Reiki energijama da struje kroz našu Dušu u svrhu iscjeljenja i osobnog rasta.

Sedmi stupanj Reiki Uzašašća otvara nam četvrti portal iznad glave što omogućava Reiki energijama da struje kroz naš Duh u svrhu iscjeljenja i osobnog rasta.

Osmi stupanj Reiki Uzašašća otvara nam peti portal iznad glave što omogućava Reiki energijama da struje kroz naše Voljno tijelo u cilju iscjeljenja i osobnog rasta.

Deveti stupanj Reiki Uzašašća otvara nam šesti portal iznad glave što omogućava Reiki energijama da struje kroz naše Više Ja u svrhu iscjeljenja i osobnog rasta.

Deseti stupanj Reiki Uzašašća otvara nam sedmi portal iznad glave što omogućava Reiki energijama da struje kroz naše Sveto Srce u svrhu iscjeljenja, služenja i osobnog rasta. 

Reiki Uzašašća ima deset simbola.

Reiki Uzašašća donio nam je Jason Suttkus kao rezultat svog opsežnog rada koji uključuje proučavanje Uzašlih Majstora i Usui Reikija. Osim toga ovaj sistem se bazira i na mnogim starim pisanim tekstovima kao što su: Biblija; Bhagavad Gita; Shrimad Bhagavatam; Učenja suosjećajnog Buddhe; Znanja Essena; Principi Tao-a; Upanišade; Yoga Sutre i Vede. 

Rad sa energijama Reiki Uzašašća je je proces koji korak po korak otvara prirodne energetske kanale svakog praktičara, pripremajući ga za uzašašće u punu Svijest i povezivanje sa njegovom Božanskom prirodom- koja je čista Ljubav.

 

Inicijacije u Usui Shiki Ryho Reiki su uključene u osnovnim stupnjevima Reiki Uzašašča.

 Reiki Uzašašća nema preduvjeta.

Jedna inicijacija obuhvaća svih deset simbola.

 

Inicijacije uživo i na daljinu.

Dobiva se Certifikat i uputstva za rad.