Blog

Sep. 15, 2022
Feb. 3, 2022

 

 

Feb. 3, 2022

"“Kozmička Majka nema oblik, ali će poprimiti bilo koji oblik kako bi odgovorila molitelju. Ona se može predstaviti u obliku Izide, Rhee, Cibeles, Tonantzin, Marije itd. Kada je Božanska Majka dala svoj odgovor bhakti, ona tada odmah dezintegrira svoj oblik, jer joj više nije potreban. Božanska Majka nije žena, niti je pojedinac. Ona je zapravo nepoznata tvar. Svaki oblik koji ona poprimi se kasnije raspada – to je ljubav.”
-Samael Aun Weor, Žuta knjiga"